HS-Development website
HSD-informail, jaargang 1, uitgave 531 juli 2002
 
  
  
  
HSD-informailTop

Hierbij ontvangt u alweer het vijfde nummer van HSD Informail. Naar aanleiding van onze serie artikelen over open source hebben mensen ons gevraagd wat de relatie met Prins-CS is. Deze editie zal proberen hier wat duidelijkheid in te verschaffen. Daarnaast is ons productassortiment uitgebreid met een aantal printers en etiketten t.b.v onze Prins-CS klanten (uiteraard mogen anderen deze producten ook bestellen). Verder berichten wij u over de nieuwe release van Prins CS die op stapel staat: versie 3.30!


Werken aan de toekomst deel III: Prins CS en open sourceTop

Nadat wij in de voorgaande delen de opensource-filosofie en de voordelen daarvan voor ontwikkelaars en eindgebruikers behandeld hebben, zullen wij in dit derde deel proberen aan te geven hoe een en ander in verband staat met Prins CS. Met name de huidige gebruikers waren benieuwd wat open source met Prins-CS te maken heeft.

Open source houdt niet alleen in dat de broncode wordt meegeleverd met het programma. Het is ook een compleet andere manier van werken. Die nieuwe manier van werken vergt zowel van ons als van uw kant een aantal aanpassingen. Wij denken dat deze aanpassingen in ons beider voordeel werken. Een belangrijk aspect van deze nieuwe manier van werken is dat we minder denken in termen van applicaties maar meer in termen van modules. In de loop der jaren heeft HS-Development vele applicaties ontwikkeld, sommigen daarvan zijn standaard-applicaties, anderen maatwerkproducten. Veel van deze programma's bevatten dezelfde onderdelen of modules. Zo is het aanmelden bij alle programma's steeds opnieuw ontwikkeld. Een tweede aspect is dat we zagen dat enerzijds de onderdelen die wij ontwikkelden vaak al (deels) bestonden - en dat we die dus eigenlijk zouden moeten kunnen hergebruiken - en anderzijds dat anderen onderdelen aan het maken waren die door ons reeds waren ontwikkeld. Deze twee aspecten zijn de oorzaak geweest voor het zoeken naar een andere manier van werken. Hieruit kwamen onder andere de volgende twee aspecten naar voren:

 • Als we met een opensource-licentie gaan werken, kunnen we niet alleen profiteren van de effort van anderen, maar kunnen anderen ook gebruik maken van onze inspanningen en voorkomen we dat er werk dubbel wordt gedaan.
 • Indien we ervoor zorgen dat er een framework beschikbaar is waar we verschillende modules onder kunnen hangen kunnen we sneller en flexibeler ontwikkelen en betere oplossingen verzorgen voor onze klanten.

Beide onderdelen zijn gerealiseerd. Het framework is inmiddels beschikbaar en we werken volgens een open source licentie. Met deze twee onderdelen hebben wij onze nieuwe dienst So! samengesteld.

Wat betekent dit nu voor Prins-CS? Het programma Prins-CS kan worden bekeken als een samenstelling van een aantal modules (stoffen, symbolen, bedrijven, personen, rapporten etc.) die op een bepaalde manier met elkaar samenwerken. We hebben een voorbeelddocumentje op onze website gezet om dit te illustreren. Het ontwikkelen van een (nieuwe) applicatie is binnen het So! framework het samenstellen van een verzameling modules en deze configureren zodat ze met elkaar samenwerken. Nu is het mogelijk een zeer grote verscheidenheid aan applicaties te leveren die alle gebruik maken van hetzelfde framework en zonder maatwerksoftware te creëren. De applicatie Prins-CS zoals u die nu kent zal blijven bestaan. Wij blijven eraan ontwikkelen en blijven het programma natuurlijk ondersteunen. Maar steeds meer van onze klanten die nu Prins-CS gebruiken stappen over op het So! framework. Met name bedrijven die de functionaliteit van Prins-CS willen integreren met andere systemen hebben hier veel baat bij.

Prins CS nieuwe stijl zou in bovenstaand scenario in ieder geval moeten voldoen aan een aantal eisen en wensen:

 1. platformonafhankelijk: het mag niet meer uitmaken op wat voor besturingssysteem het programma moet draaien
 2. hoge mate van databaseonafhankelijkheid: het moet mogelijk zijn ieder gewenst databaseformaat met het programma te gebruiken, zodat de gebruiker dit kan integreren met zijn bestaande database-systeem.
 3. flexibel aan te passen: op eenvoudige wijze moet de applicatie aan specifieke wensen van klanten aangepast kunnen worden, dus niet door specifiek maatwerk te programmeren, maar juist door het configureren van bestanden.

Een aantal zaken worden reeds door het framework opgelost: meertaligheid, locatieonafhankelijkheid en internetintegratie zijn een drietal voorbeelden hiervan.

Het streven is natuurlijk om uiteindelijk tot een samenstelling van modules te komen die dezelfde functionaliteit biedt als Prins-CS in zijn huidige vorm. Wanneer dit gerealiseerd zal zijn hangt met name af van de interesse die hiervoor bij u bestaat. De generieke functionaliteit van Prins-CS (en van onze andere applicaties EQS en SQLdoc) is nu reeds beschikbaar en wordt op dit moment door ons in een aantal projecten bij verschillende klanten ingezet. De specifieke functionaliteit moet echter nog ontwikkeld c.q. geconfigureerd worden. Wanneer er voldoende klanten zijn die bereid zijn te investeren in deze ontwikkeling en een deel van deze specifieke kosten willen dragen, dan kunnen wij dit traject versneld doorvoeren. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.


Nieuwe release Prins CS: versie 3.30Top

De completering van de nieuwe versie van Prins-CS nadert. Veel van onze klanten downloaden regelmatig ook de kleinere updates. Voor hen zullen de verschillen met de vorige release niet zo groot zijn. Voor die klanten die niet regelmatig de kleinere release downloaden hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Aantal nieuwe rapporten ( even voorbeelden noemen....)
 • Nieuwe symbolen van hogere kwaliteit, tevens aantal symbolen uitgebreid
 • Mogelijkheid tot het zelf aanmaken van R- en S- zinnen met een bepaalde prioriteit, die aanpasbaar is
 • Interface kan worden gewisseld tussen Engels en Nederlandse taal
 • Mogelijkheid tot het definieren van eigen benamingstypen
 • Publicatie naar internet database voor gebruik met So! framework

De overige dingen houden we nog even voor ons. Houders van een geldig onderhoudscontract krijgen via email automatisch bericht over de beschikbaarheid van de nieuwe versie.


Nu verkrijgbaar bij HS Development: printers en etikettenTop

Regelmatig ontvangen wij van Prins CS-gebruikers de vraag welke printers het best geschikt zijn om de rapporten op af te drukken. Een andere veelgestelde vraag is waar de juiste etiketten voor Prins CS verkrijgbaar zijn. Om aan deze verzoeken tegemoet te komen hebben wij met ingang van deze maand ons programma met deze producten uitgebreid!

Wij zijn op zoek gegaan naar hoogwaardige printers waarmee u een perfecte oplossing voor uw rapportages in huis haalt. Uiteindelijk hebben we een laserprinter van Xerox en een inkjetprinter van HP voor u gevonden. De specificaties zijn als volgt:

XEROX Phaser 6200N Kleurenprinter

 • 16 afdrukken zwart/wit per minuut
 • 16 afdrukken kleur per minuut
 • Eerste pagina binnen 15 second
 • 500 MHz Power PC Processor
 • Papierlade voor 200 vel A4
 • 128 MB geheugen
 • 2400 x 600 dpi resolutie
 • 10/100BaseTX Ethernet

Prijs: EUR 3.412,80 (excl. btw)

HP Deskjet 990cxi

 • HP Photoret III precision technology voor de beste afdruk op elk papier
 • inclusief duplexmodule voor automatisch dubbelzijdig printen
 • infrarood printen met palmtop, pocket pc, wap, gsm
 • laserscherpe pigmentzwarte prints
 • 17 pagina's per minuut
 • 2400 dpi
 • zeer geluidsarm
 • papierlade voor 150 vel
 • usb én parallel
 • Win 3.1x, 95/98/NT4.0/Mac OS 8.1 en hoger en DOS
 • geschikt voor aansluiting in een netwerk

Prijs: EUR 319,20 (excl. btw)

Voor deze printers kunnen wij ook de toners c.q. de inkjetcartridges leveren.

Zoals vermeld hebben wij ons productenprogramma verder uitgebreid met etiketten in de formaten van de betreffende Prins CS-rapporten, te weten A5, A6 en A7 (2, 4 en 8 etiketten per vel). Het formaat A8 (16 etiketten per vel) hebben wij helaas nog niet kunnen vinden, het blijkt dat dit weinig gebruikt wordt en door de geringe vraag uit productie is genomen. Er bestaan wel etiketten waarbij er 16 op één A4 passen, maar deze zijn geen A-formaat. Indien wij echter de A8-etiketten niet kunnen vinden zal tezijnertijd het Prins CS-rapport Etiket A8 aangepast worden aan een formaat etiket dat wel leverbaar is.

Indien u interesse heeft in een van de bovenstaande producten kunt u contact met ons opnemen via e-mail of u belt ons op 0168 - 46 88 22.


volgende maand verschijnt uitgave 6 van HSD Informail

   

Met het opmaken van dit bericht houden wij ons aan de HTML 4.01 standaard. De inhoud van dit bericht mag zonder voorafgaande toestemming van HS-Development BV worden verspreid, maar mag niet worden gewijzigd. Copyright © 2002, HS-Development BV