HS-Development website
HSD-informail, jaargang 1, uitgave 4 27 juni 2002
 
  
  
  
HSD-informail Top

In het juninummer van HSD Informail kunt u meer lezen over de opensource-filosofie, met name welke voordelen dat biedt. In aansluiting daarop vertellen wij u ook over een interessante ontwikkeling in Peru. Maar allereerst gaan we wat nader in op het framework voor webapplicaties van HS-Development: So!

So! Easy Top

Een van de producten die HS-Development levert is So!, het framework voor webapplicaties. In HSD Informail zullen we de modules die in dit framework toegepast kunnen worden successievelijk de revue laten passeren. In deze uitgave willen we eerst graag de structuur van So! en de berichtenmodule toelichten.

Het So! framework is bedoeld voor het snel inzetten van web-gebaseerde programma’s. Een voorbeeldtoepassing is bijvoorbeeld het inrichten van een intranet met daarop de mogelijkheid nieuwsberichten over de eigen organisatie te publiceren die voor medewerkers van belang zijn. De standaard aanwezige berichtenmodule kanm deze functionaliteit verzorgen.

So! applicaties kenmerken zich door een gestructureerde opzet van de verschillende zichtbare onderdelen in de applicatie. Hoe deze structuur precies wordt ingericht is geheel vrij. De site van HS-Development zelf is gemaakt via So!. Deze kent een schermindeling die vaak wordt gekozen en is als volgt:

  • Bovenin bevindt zich, over de hele breedte, een titelbalk waarin vaak de naam van de organisatie, logo(’s), slogan etc. opgenomen worden.
  • Aan de rechter- en/of de linkerkant bevinden zich kolommen met menu’s, gegroepeerd in zogenaamde blocks (blokken). Hierin staan links naar bijv. de onderliggende webapplicaties (bijv. een agenda of scheduler) of naar informatie op dieperliggende webpagina’s (bijv. een online prijslijst, productinformatie, etc.). Ook kunnen hierin complete modules opgenomen worden (bijv. een enquêtemodule, of een nieuwslinkmodule waarin links naar nieuwsberichten op de site gezet worden).
  • De hoofdmoot van het scherm bestaat echter uit ruimte voor berichten. Hierin kan heel eenvoudig informatie geplaatst worden via de berichtenmodule.

Doordat de berichten direct in het programma ingevoerd kunnen worden kan informatie snel worden gepubliceerd waardoor de inhoud van het intranet up-to-date en dynamisch blijft. Er is geen aparte kopieer-actie van bestanden naar de web-server noodzakelijk. Uiteraard kan wel worden geconfigureerd wie wel en wie niet deze berichten mag plaatsen. Ook kunt u ervoor kiezen dat berichten eerst aan een review onderworpen moeten worden voordat ze daadwerkelijk zichtbaar worden. Op de site van HS-Development hebben we dit voor u geactiveerd. In het menublok ‘Site-menu’ op onze site ziet u een link ‘Nieuws inzenden’ staan. Klik er gerust eens op en stuur een interessant nieuwsbericht. De meest interessante berichten zullen door ons worden gepubliceerd op de site.

Heeft bovenstaande uw interesse gewekt voor uw eigen organisatie en wilt u ook de andere mogelijkheden van So! door ons laten toelichten, zowel voor inter- intra- en extranet toepassingen? Make it So! en neem contact op met Jeroen van Beek voor meer informatie.

Werken aan de toekomst deel II: voordelen open source Top

In het eerste deel van deze artikelenreeks hebben wij de kern weergegeven van het opensource-principe. (wilt u het nog eens nalezen?) De opensource-methodiek biedt zowel voordelen voor ontwikkelaars als voor de afnemers. De aspecten voor afnemer en aanbieder hangen uiteraard nauw met elkaar samen. In dit artikel zetten wij graag de voordelen van deze methode op een rij.

Zoals eerder gezegd is de broncode vrij beschikbaar. Het meest voor de handliggende voordeel is dan ook dat er geen licentiekosten zijn. Maar eigenlijk is dit triviaal. Het gaat er om wat een applicatie uiteindelijk kost, en de licentiekosten zijn maar een gedeelte van de totale kosten. Bovendien staat daar tegenover dat het aanpassen en configureren ook de nodige kosten met zich meebrengt.

Veel belangrijker is dat hierdoor voor afnemers/gebruikers de continuïteit gewaarborgd wordt. U kunt immers als u eenmaal een opensource-applicatie heeft draaien deze door ongeacht welke ontwikkelaar laten aanpassen en onderhouden of dit uiteraard zelf doen als u de expertise in huis heeft. U bent dus niet meer gebonden aan één leverancier.
Daarmee hangt samen dat opensource-programma’s zo nodig aangepast kunnen worden aan uw specifieke wensen en behoeften. Het is dus niet meer nodig om te kiezen uit verschillende oplossingen die allemaal wel ‘iets’ missen waar u eigenlijk behoefte aan heeft: in een opensource-applicatie kunt u dit ‘iets’ zelf (laten) toevoegen. Ook later als de applicatie al draait.

Verder is de software transparanter doordat alle broncode beschikbaar is. Het is daardoor mogelijk om te zien hoe het programma in elkaar steekt. Zeker in verband met kwaliteitssystemen (validatie) en beveiligings-audits is dit een eis die steeds vaker wordt gesteld.
Hierdoor komen fouten ook veel eerder aan het licht. En niet alleen dat, de fouten kunnen ook eerder worden opgelost. Voor opensource-programma’s er wereldwijd vaak een grote groep ontwikkelaars actief, waardoor fouten snel hersteld worden. (iedere fout wordt oppervlakkig, als er maar genoeg ogen beschikbaar zijn) De kwaliteit van de programma’s is daardoor hoger, zeker voor programma’s die al langer bestaan. Bij gesloten programma’s is het altijd maar afwachten of de fabrikant de fout gaat herstellen en zo ja wanneer...

Als laatste noemen we nog een voordeel voor ontwikkelaars. Doordat er met grote groepen ontwikkelaars tegelijk aan programma’s ontwikkeld wordt, wordt er alleen met open standaarden gewerkt. Dat houdt in dat er volgens bepaalde vaste, publiek beschikbare, afspraken gewerkt wordt en als hier niet aan voldaan wordt, wordt de wijziging of aanvulling niet opgenomen in het programma. Hierdoor wordt de software ‘zuiver’ en worden ontwikkelaars in staat gesteld er verder aan te ontwikkelen, ook als zij pas later erbij komen.

Al met al biedt open source-software een beter alternatief dan gesloten software, waarbij het niet mogelijk is om te zien hoe het programma gemaakt is (binaire code). Laat staan dat er aanvullingen of wijzigingen op eigen initiatief in doorgevoerd kunnen worden (sterker nog, dit wordt in gesloten licenties expliciet verboden!). U kunt dus pas in het gebruik ervaren wat de kwaliteit van een gesloten pakket is. En zoals gezegd bepaalt de producent welke verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd worden, niet de klant/gebruiker. Dit in tegenstelling tot open source: hierbij heeft u zèlf de controle over wat er gebeurt: doordat de broncode ter beschikking staat heeft u in ieder geval altijd de mogelijkheid om aanpassingen en verbeteringen door te (laten) voeren!

Peru omarmd open source Top

De gebruikte argumenten in het voorgaande artikel worden gedeeld door anderen.

In Peru is onlangs een wet aangenomen die de overheid verplicht stelt om alleen nog open source-software te gebruiken. In reactie daarop stuurde de general manager van Microsoft in Peru een brief met alle (drog)redenen die Microsoft gebruikt tegen open source. Daarop is door een congreslid gereageerd met een zeer duidelijke en verhelderende brief waarin alle holle argumenten een voor een weerlegt worden. Op de site van OSI (Open Source Initiative) is een Engelse vertaling van deze oorspronkelijk Spaanstalige brief geplaatst. Als u deze brief leest, krijgt u meer inzicht in de kracht van de opensource-filosofie en zult u begrijpen waarom wij ervan overtuigd zijn dat hierin de toekomst ligt op softwaregebied.

Eind juli ontvangt u de volgende HSD Informail!

   

Met het opmaken van dit bericht houden wij ons aan de HTML 4.01 standaard. De inhoud van dit bericht mag zonder voorafgaande toestemming van HS-Development BV worden verspreid, maar mag niet worden gewijzigd. Copyright © 2002, HS-Development BV