HS-Development website
HSD-informail, jaargang 1, uitgave 3 31 mei 2002
 
  
  
  
HSD-informail Top

In deze derde HSD Informail willen wij u graag wat meer vertellen over de achtergronden en de filosofie van HS Development en de richting waarin wij ons aan het ontwikkelen zijn. Centraal staan hierin de termen ''Open Source'' en''web-enabled applicaties''. Met name over deze twee onderwerpen zullen wij u in de komende Informails meer vertellen.

Maar allereerst natuurlijk het laatste nieuws met betrekking tot Prins-CS en een handige tip. Ook vertellen wij u hoe u zelf kunt meebeslissen op welke punten Prins-CS verbetering dan wel aanvulling behoeft.

Nieuwe versie Prins CS nu beschikbaar! Top

Zoals in het aprilnummer al aangekondigd is er een tussentijdse release van Prins-CS geweest. In eerste instantie was dit versie 3.20.120 . Daar bleek echter nog een bugje in te zitten, zodat direct versie 3.20.121 is neergezet, waarin die bug is weggepoetst. U heeft dus als het goed is twee keer bericht gekregen per e-mail dat er een nieuwe release beschikbaar is. Overigens kunt u direct naar versie 3.20.121 gaan, het is niet nodig om eerst versie 3.20.120 neer te zetten.
U kunt deze zoals gebruikelijk downloaden van Praesto (http://projects.hsdev.com), de projectensite van HS Development. mits u officieel geregistreerd gebruiker bent van Prins-CS.

Updaten gaat heel eenvoudig: het gedownloade en uitgepakte bestand 'pcsprg.mdb' zet u in de plaats van het bestaande bestand (eventueel kunt dit eerst hernoemen of kopiëren). Als u vervolgens Prins CS opstart, kunt u via Help, Info controleren in welke versie u werkt.

Zoals eerder aangegeven kunt u in juli een zognaamde 'major release' verwachten (versie 3.30). Als het zover is ontvangt u hierover uiteraard nader bericht!

Wat wilt u? Top

Prins-CS moet niet alleen voldoen aan de wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen, maar ook aan uw behoeften en wensen als gebruiker. Om echter inzicht hierin te krijgen, is uw input uiteraard onontbeerlijk. Daarom staat er al enige tijd op onze site een enquête waarin u kunt stemmen welk onderdeel u het liefst door ons aangepakt ziet worden. Bij dezen roepen wij u dan ook dringend op om hier uw stem uit te brengen.

Daarnaast is er nog een manier om uw wensen, opmerkingen etc. aan ons door te geven, namelijk door een item aan te maken in de bug-tracker via uw account op Praesto. Bij 'Bug Group' kiest u uit de keuzelijst dan voor 'Future Requests'. Deze methode biedt als voordeel dat u in het kader 'Details' een nadere beschrijving kunt toevoegen. Bovendien kunt u zelf de voortgang in de bug tracker monitoren.

Dus: voor een nog beter programma, laat uw stem horen!

Nieuwe R- en S-zinnen Top

Wanneer u Prins-CS geleverd wordt, zitten daar standaard al de R- en S-zinnen in. Deze zijn echter opgenomen in het databasegedeelte en niet in het programmagedeelte. Het gevolg hiervan is dat deze zinnen niet bijgewerkt worden wanneer bij updates, aangezien dan alleen het programma en niet de database vernieuwd wordt.

U kunt echter op heel eenvoudige wijze zelf de R- en S-zinnen wijzigen en/of toevoegen. Kies daarvoor in het menu voor Referentie, Zinnen, R- en S-zinnen. Er opent zich dan een scherm en als u daarin klikt op Toevoegen, kunt u het nieuwe nummer en de nieuwe zin invoeren. Via de knoppen Hoger en Lager kunt u vervolgens de zin op de juiste plaats zetten.

Werken aan de toekomst deel I: Open Source Top

HS Development streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige software-oplossingen aan zijn klanten te bieden. Om dit te realiseren is in onze visie het open-source-principe de beste weg. Wij zijn dan ook al geruime tijd bezig om onze softwareproducten in open-source over te zetten c.q. te ontwikkelen. Via een reeks van artikelen in HSD Informail willen wij u uitgebreid uitleggen waarom wij ervan overtuigd zijn dat open source op alle fronten uiteindelijk beter is dan zogenaamde gesloten software. Maar wellicht dat u zich afvraagt wat dat nu eigenlijk is... Daarom is de eerste stap om u in dit nummer uit te leggen wat 'open source' nu precies inhoudt.

De kern van open-source-software - ook wel 'free-software' genoemd - is dat de broncode van het programma (de taal waarin het programma is geschreven) volledig toegankelijk is voor iedereen en dat iedereen deze vrijelijk mag bewerken en distribueren. Gebruikers/ontwikkelaars kunnen er dus zelf wijzigingen in aanbrengen, uitbreidingen maken of fouten in oplossen, kortom er verder aan ontwikkelen. De software is dus niet per definitie gratis, er kan (en wordt) regelmatig geld voor worden gevraagd. 'Free' in 'free software' staat dan ook voor 'vrijheid van gebruik' en niet voor 'kosteloos'. Als iemand een open-source-programma koopt, wordt de code dus altijd meegeleverd. Dit levert een hoop voordelen op, waar wij later uitgebreid op zullen ingaan.

Om het open-source-principe te waarborgen wordt de software wel met een licentie geleverd. Deze wijkt echter 180 graden af van de licenties die u kent van gesloten softwareprogramma's. Deze laatste ontnemen u de vrijheid om wijzigingen in het programma aan te brengen of het te delen met anderen. Een open-source-licentie komt er echter in grote lijnen op neer dat alles toegestaan is, behalve om zelf anderen restricties op te leggen die uzelf niet zijn opgelegd. Met andere woorden, het programma mag niet gesloten gemaakt worden, ook niet de wijzigingen en/of aanvullingen die gedaan zijn. Een veel gebruikte licentie is de 'General Public License'(GPL), maar er bestaan vele varianten van dergelijke licenties. Nadere informatie over deze licenties vindt u via het licentieoverzicht op de internationale Opensource-site.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit stukje nu nog veel vragen oproept. Zoals gezegd zullen wij in de komende nummers uitgebreid ingaan op deze bedrijfsfilosofie, zodat u inzicht krijgt wat ons beweegt om voor deze richting te kiezen, welke voordelen dit voor U (en onszelf) biedt en hoe wij hiermee uiteindelijk inkomsten denken te genereren! Maar mocht uw nieuwsgierigheid nu al zodanig geprikkeld zijn, dan kunt u al meer over dit onderwerp lezen op www.opensource.org!
Volgende maand is er weer een HSD Informail!

   

Met het opmaken van dit bericht houden wij ons aan de HTML 4.01 standaard. De inhoud van dit bericht mag zonder voorafgaande toestemming van HS-Development BV worden verspreid, maar mag niet worden gewijzigd. Copyright © 2002, HS-Development BV