HS-Development website
HSD-informail, jaargang 1, uitgave 2 29 April, 2002
 
  
  
HSD-informail Top

Alweer de tweede uitgave van onze nieuwsbrief. Een maand gaat snel voorbij. In deze uitgave vindt u informatie over de aankomende Prins-CS training, veranderde transportregelgeving, informatie over de geplande nieuwe release van Prins-CS en de laatste update van eSign.

Training Prins-CS 16 mei Top

Op 16 mei verzorgt Arboplan weer een training van Prins-CS. Indien u nog wenst deel te nemen aan deze training kunt u zich hiervoor nog inschrijven tot 10 mei.

Om goed te kunnen werken met Prins-CS, is enige basiskennis over het werken met gevaarlijke stoffen en de wettelijke eisen op dit gebied onontbeerlijk. Bij Arboplan kunt u deze kennis opdoen via de eendaagse cursus Basistraining Prins-CS of de driedaagse cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen. In deze laatste cursus bestaan de eerste twee dagen uit de theoretische achtergronden en de derde dag vormt de basistraining Prins-CS.

Later in het jaar wordt op 30 oktober, 11 november en 10 december de tweede training ingepland. Ook hier kunt u zicht uiteraard nog voor aanmelden.

Voor aanmelden of meer informatie over deze cursussen kunt u contact opnemen met Arboplan.

Veranderde transportregelgeving Top

De regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen verandert regelmatig. HS-Development houdt deze veranderingen nauwkeurig in de gaten en beoordeelt of het programma Prins-CS dient te worden aangepast om de veranderde eisen te kunnen ondersteunen. In veel gevallen is ondersteuning reeds aanwezig en hoeft het programma niet te worden aangepast.

Binnenkort (laatste ons bekende datum: 1 mei 2002) gaan met betrekking tot transportregelgeving een aantal zaken veranderen, waardoor een aantal wijzigingen cq aanvullingen binnen Prins-CS door ons noodzakelijk worden geacht. Eén van de aspecten binnen de transportregelgeving is dat de afvalcodering BAGA komt te vervallen en wordt vervangen door de zgn. Eural codering. Deze codering is op dit moment nog niet aanwezig binnen Prins-CS en hiervoor zijn wij op dit moment bezig aanpassingen te maken zodat Prins-CS weer aansluit bij de courante regelgeving.

Een ander aspect van verandering is het aangeven van verschillende transportbenamingen. Ook hier worden op dit moment voorzieningen voor getroffen zodat deze in Prins-CS kunnen worden geregistreerd.

Als laatste zijn er al geruime tijd wat geruchten over een eventuele uitbreiding van het Veiligheidsinformatieblad naar 20 of zelfs 24 rubrieken. Op dit moment is ons nog niet duidelijk wanneer en hoe dit precies gaat gebeuren. Indien u hier meer informatie over heeft, dan horen wij dit graag zodat wij ook dit in Prins-CS kunnen verwerken.

Prins-CS release schedule Top

Onder andere in verband met de regelgeving zoals in het vorige artikel zal binnenkort zal een nieuwe versie van Prins-CS uitgebracht gaan worden. Omdat er een aantal belangrijke wijzigingen zal worden doorgevoerd zal het versienummer worden opgehoogd naar 3.30. De huidige versie is 3.20. Deze release staat voor medio juli gepland. Uiteraard wordt u hierover nog nader ge´nformeerd.

De belangrijkste aandachtspunten in deze release zullen zijn:

  • Verbeterde symbolen (op basis van eSign bibliotheek, consistentere uitvoering, hogere resolutie)
  • Geheel vernieuwde handleiding (beter onderhoudbaar, in verschillende formaten beschikbaar)
  • Meertalige bediening van programma (in eerste instantie engels en nederlands)
  • Aanpassingen in verband met vernieuwde ADR-regelgeving (transport)

Aan de wijziging in de transportregelgeving wordt momenteel nog gewerkt. Wij willen de nieuwe regels echter wel in de nieuwe versie opnemen. Op dit moment is er uitstel tot 1 mei voordat een en ander officieel vastgelegd wordt. Daarna kan Prins-CS aangepast worden aan deze nieuwe regelgeving. Het hangt dus met name hiervan af wanneer versie 3.30 uiteindelijk officieel gereleased kan worden.

Binnen de versie 3.20 is de laatste minor release nummer (3.20.)104. Voordat versie 3.30 verschijnt, zal er nog een minor release plaatsvinden, nummer (3.20.)120. Vanaf 10 mei kunt u deze zoals gebruikelijk downloaden van Praesto (http://projects.hsdev.com), de projectensite van HS Development. Als u officieel geregistreerde gebruiker bent van Prins-CS (zie de vorige HSD-Informail voor meer informatie hierover), dan heeft u daar een loginnaam van ons voor gekregen. Nadat u ingelogd bent kunt u in via My Projects - Prins-CS in het blok File Releases het updatebestand downloaden.

eSign update Top

Onlangs is de digitale symbolenbibliotheek van HS Development, eSign, opnieuw uitgebreid en bijgewerkt. De bibliotheek bevat nu 1290 verschillende symbolen, elk in tien verschillende bestandsformaten. De symbolen in vectorformaat zijn onbeperkt schaalbaar zonder kwaliteitsverlies.

eSign bevat symbolen en pictogrammen geheel ontworpen en getekend in overeenkomst met de geldende wetten, normen en richtlijnen, zoals de ISO-3864,ISO 7000/7001 de preparaten-richtlijn enz. Indien u interesse heeft in de digitale symbolen, laat het ons dan even weten via verkoop@hsdev.com. Wij informeren u dan over de mogelijkheden van eSign.

Tot volgende keer!

   

Met het opmaken van dit bericht houden wij ons aan de HTML 4.01 standaard. De inhoud van dit bericht mag zonder voorafgaande toestemming van HS-Development BV worden verspreid, maar mag niet worden gewijzigd. Copyright © 2002, HS-Development BV