Welkom op Welkom op
Zoek: in
  Home  ·  Onderwerpen  ·  Downloads  ·  Links  ·  Contact 18 Juli, 2024 
Leer ons kennen!
· Geschiedenis
· Onze filosofie
· Hoe u ons bereikt
· Nieuwsbrieven

Producten
· eSign
· eSign Online
· Prins-CS
· Netwerkrapporten
· So! Applicatie Framework

Diensten
· Service Level Agreements
· Registratieservice
· Dataconversie
· Maatwerk

Support
· Veel gestelde vragen
· Stappenplan
· Support aanvragen
· Fouten in onze programma's
· Updates

Sitemenu
· Inloggen

Algemeen : Onze filosofie
door Marcel van der Boom
Een stukje informatie over hoe wij onze producten en diensten graag willen leveren.

Software ontwikkeling is een interessant vak. Er is waarschijnlijk geen enkel ander vakgebied wat de laatste jaren zo in de belangstelling heeft gestaan. Dit heeft voordelen, aandacht is natuurlijk altijd prettig, maar het heeft er ook toe geleid dat er soms wat op gespannen voet wordt omgegaan met elkaar door de verschillende belanghebbenden in de markt. Met name de laatste 5 jaar is er veel exposure over hoe softwarebedrijven zich gedragen. Met name Microsoft als grootste fabrikant trekt veel aandacht, maar ook de kleinere organisaties worden scherp in de gaten gehouden door overheid en klant. Onze missie in deze ontstuimige markt kan het beste worden uitgelegd met een analogie:

HSD is het software equivalent van een autofabrikant

Hoewel dit op het eerste gezicht wellicht wat vreemd kan klinken zal door de onderstaande uitleg de analogie duidelijk worden.
 1. Gestandaardiseerd product
 2. Auto's worden over de gehele wereld gebruikt en bestaan in veel verschillende uitvoeringen. Snel, luxe, eenvoudig, duur, goedkoop, veel verschillende kleuren en ga zo maar door. Echter, indien mensen de beschikking hebben over een rijvaardigheidsbewijs kunnen ze in principe over de hele wereld in een auto rijden. Geen enkele fabrikant zal het in z'n hoofd halen de pedalen in zijn auto anders te plaatsen dan de concurrent omdat hij denkt dat er dan beter auto gereden kan worden. De zekerheid dat bij het indrukken van het rechterpedaal de auto zal versnellen is veel belangrijker dan de vraag of dit de meest efficiente manier van versnellen is.

  In software is deze denktrant (nog) afwezig. Het is verbazingwekkend om te zien hoe weinig echte standaarden er zijn. Met echte standaarden wordt hier bedoeld standaarden waar software-fabrikanten zich ook aan houden en waarvan de inhoud door alle fabrikanten gebruikt kan worden (Open standaarden).

 3. Een gereguleerd product
 4. Auto rijden draagt een zeker risico met zich mee. Gevaar bij hoge snelheden, belastend voor het milieu zijn risico's die direct een gevolg zijn van het gebruik van een auto. Daarom worden er vaak van overheidswege maatregelen genomen om deze risico's te minimaliseren. Veiligheidsgordels en wetgeving voor uitstootbeperkende maatregelen zijn hier voorbeelden van.

  De software van HS-Development is gebaseerd op wet- en regelgeving in de breedste zin van het woord. Het helpt bedrijven te voldoen aan wetten, regelgeving en normen.(*)

 5. Vrijheid van gebruik
 6. Wanneer u een auto koopt en u bent niet tevreden over de kleur, de maat banden of het aantal koplampen heeft u de vrijheid dit naar uw eigen smaak aan te passen. U kunt uw auto overschilderen, opvoeren of voorzien van gele banden. Of dit verstandig is, is een ander verhaal, maar u heeft de vrijheid dit te doen. Bij software is dit (in de meeste gevallen) zeker niet het geval, sterker nog, u gaat (vaak onbewust) akkoord met een verklaring dat u de software gebruikt zoals deze is aangeleverd op straffe van rechtsvervolging. Er is zelfs vaak niet eens de mogelijkheid uw software te voorzien van brede banden omdat de fabrikant maatregelen heeft getroffen zodat dit niet meer mogelijk is. HSD wil graag u de mogelijkheden geven die u bij uw auto ook heeft. Echter, dit is bij software een wat lastiger proces dan bij een auto.

  De belangrijkste reden hiervoor is dat een auto minder makkelijk te kopieren is dan een software-programma(*) een proces wat niet van de ene op de andere dag kan worden doorgevoerd. Ons bedrijf genereert (deels) haar omzet door het verkopen van licenties. Wanneer wij u de mogelijkheden geven zoals u die bij uw auto ook heeft, is het om verschillende redenen onverstandig nog licenties te verkopen. Deze omzet dient dus vervangen te worden door het verkopen van andere producten en/of diensten. Uitgangspunt voor onze softwareproducten is dat wij u proberen de mogelijkheden te geven die u bij uw auto ook heeft met behoud van continuiteit. De details hiervan vallen buiten de scope van dit document.

De vertaling van bovenstaande principes naar onze software-producten is vrij gemakkelijk te maken. In een ideale situatie willen wij u onze software leveren waarbij de vrijheid van gebruik en handelen voor zowel gebruiker als producent wordt gemaximaliseerd. In plaats van het opleggen van beperkingen willen wij u garanties tot de afwezigheid van deze beperkingen geven. De moeilijke vraag is echter hoe dit in de praktijk vormgegeven kan worden. Wij denken in Open Source Software (OSS) daarvoor de oplossing gevonden te hebben. OSS is een type software waarbij de gebruiker over dezelfde informatie en middelen beschikt als de ontwikkelaar van de software. Indien gewenst staat het de gebruiker vrij de software aan te passen naar eigen goeddunken. De beperkingen hierbij zijn minimaal. De enige beperking die de gebruiker wordt opgelegd is dat de hem gegeven vrijheid niet kan worden afgenomen van andere gebruikers. Deze rechten en garanties worden in een licentie vormgegeven. U hoeft niet met deze licentie akkoord te gaan, maar er is geen enkel ander document wat u deze rechten geeft. Deze situatie lijkt ons beter, als u (onbewust) akkoord gaat met deze licentie gaat u er in vrijheid op voorruit. Met dit type software ontstaat er een natuurlijk soort samenwerking tussen gebruiker (deskundige op het inhoudelijke vlak) en de ontwikkelaar (deskundige op het technische vlak) waarbij de kwaliteit van de software verbeterd wordt. Voor het verlenen van inspanningen op het technische vlak kan door de ontwikkelaar een vergoeding gevraagd aan de gebruiker. Dit kan zich uiten in het daadwerkelijk verder ontwikkelen van de software, maar ook het aangaan van een ondersteuningsovereenkomst. De realisatie van het bovenstaande voor al onze softwareproducten is onze uitdaging. U zult op onze website en andere informatiekanalen in de loop van de tijd steeds meer informatie over dit onderwerp vinden.

Marcel van der Boom, directeur

(*) de gebruikte analogie helpt om de argumenten te maken, maar is niet 100% dekkend. Suggesties voor een betere zijn altijd welkom.

 
Gerelateerde links
· Meer over HS-Development
· Nieuws door marcel


Meest gelezen verhaal om HS-Development:
Onze filosofie